info@omnimar.nl

046-4105100

VSR Gecertificeerd Kwaliteits-Inspecteur

Inmiddels heb ik ook de licentie van Factos (gecertificeerd software pakket) aangeschaft. Met behulp van dit programma kan ik rapportages op een professionele en overzichtelijke manier uitwerken voor de opdrachtgever.

VSR-Kwaliteitmeetsysteem (VSR-KMS)

Omdat ‘vuil’ en ‘schoon’ subjectieve begrippen zijn, waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend, is er behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten.

De kwaliteitsbeoordeling

De metingen inzake het VSR-kwaliteitsmeetsysteem kunnen worden verricht door een onafhankelijke VSR-inspecteur of –controleur. Tijdens een ronde door het object wordt met behulp van wetenschappelijk verantwoorde steekproeven gecontroleerd. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn meestal een ‘Acceptable Quality Level’-norm (AQL) overeengekomen. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem kent dan ook een geringe tolerantie voor het toegestane aantal fouten. De kwaliteitsbeoordeling wordt periodiek herhaald.
Kortom, het VSR-kwaliteitsmeetsyteem tilt het schoonmaakonderhoud in Nederland uit de sfeer van de subjectieve beoordeling. Derhalve is de VSR-standaard een rationeel managementinstrument dat een opdrachtgever de garantie geeft dat zijn opdracht goed en professioneel wordt uitgevoerd. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem draagt duidelijk bij aan de verhoging van het professionele niveau van het schoonmaakonderhoud in Nederland.

Normering VSR-kwaliteitsmeetsyteem

Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is vastgelegd in een nationale (NEN)-norm voor de beoordeling van schoonmaakonderhoud: NEN 2075. Tevens past VSR-KMS perfect binnen de Europese norm: EN 13549.

Vertrouwen is goed. Controle is Beter!